Δ.Σ.

31 Μαΐου 2020

Το διοικητικό συμβούλιο

 

Πρόεδρος : Νέζα Έντρι

Αντιπρόεδρος : Βούλγαρης Γιώργος

Γεν. Γραμματέας : Δημακόπουλος Αποστόλης

Ταμίας : Στάικος Λευτέρης

Μέλος : Λάμπρη Σοφοκλή

Μέλος : Κοδέλλα Μαρία

Μέλος : Χαρμπαλής Παύλος

 

22 Οκτωβρίου 2019

Το διοικητικό συμβούλιο

 

Πρόεδρος : Νέζα Έντρι

Αντιπρόεδρος : Μπεζιργιάννης Βασίλης

Γεν. Γραμματέας : Δημακόπουλος Αποστόλης

Ταμίας : Βούλγαρης Γιώργος

Μέλος : Λάμπρη Σοφοκλή

Μέλος : Κοδέλλα Μαρία

Μέλος : Χαρμπαλής Παύλος

Share