ΕΠΟΧΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2022

Ενημερώνουμε ότι αρχίζει στις 12/9 και λήγει στις 30/11/2022. Την αίτηση για να λάβετε το επίδομα την υποβάλλετε στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxisnet στο παρακάτω link 
 
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-epokhiko-boethema-oaed  από τις 12/9 έως τις 30/11/2021, ενώ σε Κ.Ε.Π. (παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης).  
 
 Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στον ΟΑΕΔ (ηλεκτρονικά, ή σε Κ.Ε.Π.) είναι : 
 
• Τα ένσημα του 2021 (από 50 έως 210 τα οποία αναζητούνται υπηρεσιακά όταν η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά κι όχι σε Κ.Ε.Π.), 
 
• Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 γράφοντας ότι 
 
α) ασκείτε το επάγγελμα κατά το έτος 2022, 
 
β) δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, 
 
γ) δεν λαμβάνετε σύνταξη, 
 
• Βεβαίωση μέλους από το Σωματείο (τηλεφωνείστε στα τηλ 6940942708, 6983772243 ή  στο μειλ :info.sethea@gmail.com στα παραπάνω τηλέφωνα καθημερινά 10.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ.), 
 
• Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας στην οποία να διακρίνεται ο αριθμός – ΙΒΑΝ – και να είστε ο πρώτος δικαιούχος. 
 
Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος λαμβάνει επιδότηση ανεργίας τους μήνες που δίνεται το εποχικό βοήθημα (12/9-30/11), τότε το ποσό του επιδόματος συμψηφίζεται με αυτό της ανεργίας. 
 
 Καλούμε όλους τους συναδέλφους να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση για το επίδομα. Είναι σημαντικό να γίνουν από όλους οι αιτήσεις εμπρόθεσμα και να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία υποβολής ώστε να αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Σε περίπτωση που μας πουν από το Κ.Ε.Π. ή τον ΟΑΕΔ πως η αίτησή μας απορρίπτεται, επιμένουμε να καταχωρηθεί και να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένσταση ύστερα. 
 
Οι συνάδελφοι που ετερο-απασχολούνται κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το εποχικό βοήθημα λόγω διάταξης που αποκλείει όσους έχουν περισσότερα ένσημα από ετερο-απασχόληση κατά τους μήνες επιδότησης (Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο). Έχουμε θέσει το αίτημα για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης καθώς τιμωρεί συναδέλφους που ωθούνται στην ετερο-απασχόληση για λόγους επιβίωσης. 
 
Το εποχικό βοήθημα δεν είναι δώρο της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους. Είναι επιστροφή ενός πολύ μικρού μέρους από την διαχρονική ληστεία σε βάρος μας, βγαίνει από τις δικές μας εισφορές προς τον ΟΑΕΔ. Συνεπώς αποτελεί κομμάτι της συνολικής πάλης που δίνει το Σωματείο  μας για μέτρα στήριξης προς τους εργαζόμενους του κλάδου.
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *