ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 19 έως τις 31 του τρέχοντος μηνός, οι συνάδελφοι μπορούν να υποβάλλουν μονομερή δήλωση προκειμένου να λάβουν αποζημίωση των 534 ευρώ για τους μήνες Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 2020.Επί του ποσού αυτού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  έως και την 10/1/2021 και  είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, υποβάλλουν  μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο,  από τις 19/1/2021 έως και  31/1/2021.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Είναι εγγεγραμμένοι από 13 Μαΐου 2020 έως και 10 Ιανουαρίου 2021, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.  

β) Δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ κατά την διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Οι υπόλοιπες  διεκδικήσεις  του σωματείου  μας σχετικά  με την επιδότηση  του Μητρώου όπως  η επιδότηση ενοικίου και τα υπόλοιπα μέτρα (προστασία πρώτης κατοικίας, προστασία από πλειστηριασμούς, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, διακοπή παροχής ρεύματος κ.λ.π.) δεν προβλέπονται  από  την κυβέρνηση.

Καλούμε  όλους  τους εργαζόμενους  του κλάδου  να συσπειρωθούν  στο Σωματείο  μας, να οργανώσουμε  τον αγώνα  γιατί  τα δύσκολα  είναι  μπροστά  μας και μόνο  η συλλογική  μας δράση  θα βάζει  εμπόδια  και θα φέρνει   κατακτήσεις. 

Το ΔΣ του Σ.Ε.ΘΕ.Α

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *